Naslovnica

Javna nabava

Arhiva

Datum objave:

Vrsta postupka:

Kategorija:

03.07.2019. Rok za dostavu ponuda:

10.07.2019.

Usluga popravaka hidrantskih i vodovodnih instalacija i opreme

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
03.07.2019. Rok za dostavu ponuda:

05.07.2019.

Rezervni dijelovi i usluga popravka vozila Nissan x trail 2.0

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
03.07.2019. Rok za dostavu ponuda:

11.07.2019.

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE UKLANJANJA GRAĐEVINA NA ODMORIŠTIMA, GRUPA I: UKLANJANJE GRAĐEVINE MOTELA S RESTORANOM NA ODMORIŠTU STARI HRASTOVI SJEVER, AUTOCESTA A3 BREGANA – ZAGREB - LIPOVAC

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J117/19
03.07.2019. Rok za dostavu ponuda:

11.07.2019.

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE TE PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA REKONSTRUKCIJU AUTOCESTE / UKLANJANJE PRIKLJUČKA ODMORIŠTA GRUPA III: ODMORIŠTE SREDANCI JUG, AUTOCESTA A3 BREGANA – ZAGREB - LIPOVAC

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: J116/19
02.07.2019. Rok za dostavu ponuda:

10.07.2019.

NABAVA STOLNIH ENC ANTENA

Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Kontrolni broj: I 53/19
02.07.2019. Rok za dostavu ponuda:

09.07.2019.

Licence za sigurnosni sustav Checkpoint

Vrsta postupka: Dokumentacija za nadmetanje
02.07.2019. Završetak savjetovanja:

04.07.2020. 12:55

USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVAKA SUSTAVA ZA VIDEO NADZOR I VIDEO DETEKCIJU

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Kontrolni broj: H 179/19
01.07.2019. Rok za dostavu ponuda:

09.07.2019.

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE ODMORIŠTA RADOŠIĆ, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
01.07.2019. Rok za dostavu ponuda:

08.07.2019.

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROVEDBU ZAHVATA CJELOVITE SANACIJE U OBJEKTU STABILNOG JAVNOG WC-a, PUO MOSOR JUG

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj